Kundalini energie a 5 znaků jejího probouzení

3-4Možná jste již někdy slyšeli slovo kundalini a říkali jste si, co to vlastně znamená. Možná jste dokonce o této velmi silné energii slyšeli víc a nebo je to pro vás zcela nové téma, a proto se nyní podíváme na to, co se za pojmem kundalini vlastně skrývá.

 

Včera jsem se spojila s novým klientem a při popisování toho, co se v jeho životě děje mě ihned napadlo, že možná právě prochází intenzivnějším probouzením této mocné síly. Člověk, který není připravený a hlavně nemá dostatek informací, pak může být velmi nepříjemně překvapen.

 

Kundalini má i různé jiné názvy, které lidé používají. Někdy se jí říká chi nebo prana. Je to energie, která je ukrytá v každém člověku. Leží stočená v nejnižší části vaší páteře, kde čeká na své probuzení. Často je připodobňována stočenému hadovi, který jakmile se probudí, začne stoupat směrem nahoru. Někteří lidé během svého života probuzení své kundalini nezažijí. Jiní jej pocítí velmi intenzivně a to během krátké doby a u dalších se tato moc a síla, která má sílu a moc stvořit celý vesmír, probouzí velmi zlehka a pozvolně. Po jejím plném probuzení lidé získávají mystické zkušenosti a dosahují plného duchovního poznání.

 

Pokud patříte do skupiny první, pak pocítíte intenzivní proud energie od spodu páteře skrz celý čakrický systém, až po temeno hlavy, odkud pak tato energie proudí do vesmíru, aby vás napojila na energii vesmíru a vy jste zažili plné osvícení. Jestliže nevíte, zda jste zažili intenzivní a plné probuzení, pak vězte, že se tak nestalo. Pokud by se tak stalo, věřím, že byste to poznali. Vaše vnímání by se změnilo a zažívali byste takové zkušenosti, které nelze přehlédnout. V případě, že máte některé symptomy, které si probereme dál v článku, pak se možná začala vaše kundalini probouzet, ale není zcela probuzená.

 

Já osobně patřím do třetí skupiny lidí a moje kundalini není zcela probuzená. Před nějakým časem jsem během meditace k probuzení kundalini zažila něco, co se nedá k ničemu přirovnat a já byla doslova v šoku. Naštěstí v pozitivním šoku. Byl to tak příjemný pocit, skoro sexuální zážitek, aniž by se mě kdokoli dotknul, aniž bych se já dotýkala sama sebe. Tento pocit vnitřní radosti, štěstí a jako by rozkvétání mého nitra doprovázelo zvláštní šimrání, mravenčení v mé páteři. Bylo to tak nádherné, že jsem nechtěla z meditace odejít. Jako bych se nechtěla vrátit zpátky do tohoto pozemského života, ale zůstat v této nepopsatelně krásné energii, která mě doslova pohlcovala, ale tak nádherně, že jsem jí chtěla prozkoumávat a cítit co nejdéle.

 

Poprvé jsem cítila jenom jemné mravenčení kolem páteře, které začalo právě v její spodní části a postupovalo směrem vzhůru. Ale ne příliš vysoko, řekla bych tak do oblasti břicha. Pocity tepla, mrazení, mravenčení, radosti, štěstí, doslova takového toho tetelení. Měla jsem pocit, že se rozletím na tisíce kousků, ale takovým nějakým pozitivním způsobem. Byla to taková nádhera, kterou jsem vůbec nečekala a ani to nebylo mým záměrem. Hudba, kterou jsem v tu chvíli poslouchala, byla sice označena kundalini energie, ale já ji poslouchala jen, abych se chvíli zastavila a spojila se se svým tělem a myslí, uvolnila nával myšlenek v mé hlavě a udělala si svoji vizualizaci tak, jak to dělám každý den. Už ani nevím, kdy to bylo, někdy v roce 2016, řekla bych, že je tomu asi tak rok. Když jsem ale po uvolnění stresu a myšlenek na běžný život začala cítit tyto šimravé, mrazivo hřejivé pocity podél mé páteře, bylo to něco tak nezapomenutelně krásného, že jsem začala zkoumat a hledat o kundalini energii víc informací.

 

Začala jsem záměrně hledat informace o tom, jak tuto mocnou sílu ve svém nitru probudit a zda je to tak správně a jak zažívat tento bliss :-), tu blaženost, tu vnitřní radost stále a nebo aspoň znovu. Od té doby již uplynulo mnoho měsíců a já nyní cítím šimrání a mravenčení podél celé páteře až ke svému třetímu oku. Tyto vjemy cítím, aniž bych se o to snažila během meditace, prostě si lehnu a uvolním se a najednou to jede :-). Ne při každé meditaci, dá se ale říci, že často.

 

Proč ale někteří lidé před kundalini energií varují a může na ní být něco nebezpečného?

 

Nejsem expert na kundalini, ale co vím je, že kundalini se může spustit z různých důvodů, a pokud je člověk nepřipraven a to tím, že jednak neví, co to kundalini je a navíc nemá zpracované vnitřní strachy, bolesti z minulosti a minulá traumata, pak pro něj opravdu může být probouzení kundalini nepříjemnou zkušeností doprovázenou mnoha vedlejšími příznaky, které nejsou zrovna příjemné, ale nemůže vám ublížit. Nicméně ta cesta může být řekněme tvrdá a to především máte-li v sobě mnoho agrese, hněvu a neodpuštění.

Z mnoha zdrojů (například Abraham Hicks) vím, že by se kundalini neměla plně probudit, pokud na to nejste připraveni. I když opět zde se názory a zkušenosti lidí dost podstatně liší. Proto nejste-li dostatečně připraveni, v žádném případě bych nedoporučovala snažit se ji probudit záměrně. Pro jistotu. Probudí se sama, jakmile pro to bude ten správný okamžik.

Probouzet se může i několik let. Ne každý zažije toto okamžité a velmi silné probuzení, které zažil na příklad Eckhart Tolle.

 

Kundalini je velmi inteligentní síla, která ví, kdy jste plně připraveni. Do té doby je buď zcela stočená a nehybná nebo se probouzí, ať již rychle nebo pomalu. Je důležité důvěřovat a vědět, že vše, co se děje, se děje pro vaše nejvyšší dobro. Jste v bezpečí a vše je v pořádku, i když to tak v určitou chvíli možná tak úplně nevypadá.

 

Pokud na sobě vnitřně pracujete, rostete uvnitř, hojíte své minulé bolesti a zpracováváte, nikoli potlačujete své strachy, pak se opravdu nemusíte ničeho bát. Jedním ze způsobů, jak předejít nepříjemnému zážitku s kundalini energií, je zharmonizovat své čakry, postupně a odspodu, tedy od nižších čaker po vyšší. Pak můžete aktivně pracovat na probuzení své kundalini energie, aniž byste se museli bát něčeho negativního. Kundalini energie s čakrami velmi úzce souvisí. Lidem, kteří projdou intenzivním probouzením kundalini, se všechny čakry otevřou najednou a právě proto je to často ne zrovna příjemný zážitek, současně se totiž na povrch vyplaví všechny nezpracované bolesti a traumata tak, jak se čakry otevírají. A to je právě ten důvod, proč je tento proces nepříjemný až děsivý. Když ale otevíráte a harmonizujete své čakry postupně, pak se kundalini spustí tak, že budete zažívat pocity radosti, toho krásného tetelení, mravenčení, které je příjemné až sexuálně nabité. O kundalini se také hovoří jako o sexuální energii a jedním způsobem, jak se může nechtěně spustit je přemíra sexu.

 

A já vám můžu potvrdit, že cesta k plnému osvícení je cesta, která je velmi příjemná a vnitřní práce, která tomuto kundalini probouzení předchází, za to opravdu stojí.

 

Existuje spousta znamení, že se vaše kundalini probouzí. Pojďme se na některé z nich podívat. Kundalini probouzení vás doslova otevírá.  Probouzí vaše vědomí nebo uvědomění, chcete-li. Zvyšuje vaše vibrace a také vaši inteligenci. Dostáváte se do vyšších vibrací, vyšší frekvence, kde je tvoření jednodušší než jste-li pouze v nízkých pozemských vibracích. Spojuje vaše pozemské zkušenosti s vesmírnou sílou a mocí.

 

Proto, když se podíváte na čakrický systém, níže položené čakry jako je čakra nohou, kořenová a sakrální čakra nebo solar plexus, tyto čakry vás uzemňují, spojují vás s tímto fyzickým světem. Tyto čakry vibrují na nižších vibracích, točí se pomaleji. Výše položené čakry jsou spojovány s vesmírnou energií, vibrují na vyšších vibracích, spojují vás s Vesmírem, Bohem, se vším, co je. Vždy je důležité být dostatečně uzemněn, tedy zharmonizovat a aktivovat níže položené čakry, než začnete pracovat s vyššími čakrami. Pak totiž nehrozí, že budete zažívat situace, které nedokážete zvládnout. Tedy mám na mysli určité nadpřirozené jevy a mystické zkušenosti.

 

Pokud zažijete rychlé probuzení své kundalini energie, je nutné se ihned uzemnit, aby tato energie nepostupovala tak rychle, spojit se se Zemí, více se ukotvit. Rychlé probouzení kundalini může člověka hodně vyděsit, není na to často připraven, než ten, který ví, o co se jedná a pracuje na svém vnitřním rozvoji pomalu a postupně a také očišťuje svoje čakry.

Kundalini prochází čakrickým systémem. Proto rychlé probuzení vlastně okamžitě probudí a aktivuje všechny čakry. Proto nejsou-li zharmonizovány, můžete zažít velký šok.

 

Znaky, že se vaše kundalini probouzí:

  1. Otevíráte se nekonečným možnostem. Dokážete vidět svět z nejrůznějších úhlů, vaše vnímání světa není limitované vašimi strachy a tím, na co jste zvyklí. Dá se říci, že jste otevření nekonečným možnostem, které existují, chápete, že existuje nekonečné množství cest a možností.
  2. Časté změny nálad. Jak kundalini postupuje vaší páteří a vašimi čakrami, otevírá všechno, co ve vás je, tedy i staré rány a bolesti, a proto když nejsou tyto strachy a traumata zpracované, můžete zaznamenat časté změny nálad. Jak často říkám svým klientům, když cítíte návaly negativismu, bolestí a strachů, je to vlastně dobře, protože lidé často potlačují vše negativní, aby mohli žít a jít dál. A v danou chvíli, třeba během dětství a dospívání je to tak v pořádku. Neznali jsme nic lepšího, nikdo nám neřekl, že takto si zaděláváme na budoucí problémy. Jenže aby se ten „odpad“ mohl vyčistit a odplavit, musí nejprve vystoupit na povrch. Nemůžete uklízet tak, že hodíte věci pod postel nebo zakopete někam pod skříň. To je bohužel to, co spousta lidí dělá se svými strachy a negativními zkušenostmi, a pak se diví, když se začnou objevovat a vyplavovat a oni je zase chtějí potlačit. Jenže už je jich tolik, že to pod tou postelí přetéká ven a je to jako ten nezadržitelný proud špíny. Potlačují je, místo aby je zpracovali a rozpustili. Stejně tak když zahodíte bordel pod postel, ten bordel tam zůstane. Když chcete mít pod postelí čisto, tak musíte všechen te bordel nejprve vyndat, abyste ho pak mohli uklidit, odnést, roztřídit a třeba vyhodit. A stejně tak váš vnitřní odpad, negativní myšlenky a pocity, jsou vlastně pod tou postelí, jsou někde hluboko ve vás a abyste je mohli vyhodit a rozpustit, musíte jim dovolit vyplavit se na povrch, pak je teprve můžete zpracovat.
  3. Váš sexuální život se zintenzivní. Začnete cítit jiné druhy orgazmů, začnete jinak vnímat své tělo. Kundalini je někdy nazývána sexuální energií. Vaše vnímání během sexu se začne měnit. Změnu vědomí a vnímání, které můžete zažívat i během meditace nebo díky užívání drog, (UPOZORNĚNÍ: v žádném případě vám tento způsob změny vědomí nedoporučuji. Sama jsem drogy nikdy nebrala a nejsem zastánce toho, aby se drogy využívaly jako prostředek ke změně vědomí a zažívání mystických zkušenosti. Meditace a vnitřní práce vám pomůže k tomu samému a dovolí vám zažívat tyto nové vibrace mnohem intenzivněji a dlouhodobě. Drogy vám možná krátkodobě vědomí změní, ale vedlejší účinky za to nestojí.) budete zažívat i během sexu. Právě díky probouzení kundalini.
  4. Začnete cítit potřebu měnit své prostředí. Často lidé začínají mít pocit, že musí změnit prostředí. Potřeba být na jiných místech, která jsou energeticky odlišná, ať již potřeba přestěhovat se nebo prostě zabalit a odjet někam jinam. Má návštěva Bali byla přesně o tom, cítila jsem, že chci prostě někam jinam, někam pryč daleko od naší civilizace, jak jsem na ni zvyklá. Bali je přesně to místo, které splnilo mé neočekávání. Ano, neočekávala jsem vůbec nic, jenom jsem jela a ten pocit, který přišel a trval celé tři týdny byl prostě nad moje očekávání a nadmíru uspokojivý a dá se říci, že v mém nitru zanechal nezapomenutelný pocit a vědomí, že se brzy vrátím.
  5. Všechny vaše pocity a prožitky se zintenzivní a znásobí. Pokud jste od přírody člověk šťastný a pozitivní, pak budete zažívat mnohem více štěstí a pozitivismu. Jestliže jste spíše smutný a pesimistický člověk, pak se váš pesimismus ještě více prohloubí. Možná spadnete do depresivních nálad.

Existuje samozřejmě spousta dalších znaků, že se vaše kundalini začíná probouzet. V programu Harmonizace čaker se kundalini věnujeme více. Najdete zde další znaky kundalini probouzení a jak s touto energií dále pracovat.

 

Kundalini a dvojčata (dvojplameny)

A pokud jste dočetli až sem, pak mám pro vás ještě jednu informaci a ta se týká vašeho dvojčete, tedy dvojplamene. Mnozí z vás četli můj článek o dvojčatech, jak jim já říkám. Jedná se o druhou půlku vaší duše. Vaše dvojče jste tedy vy, ale v jiném těle, je to vaše druhá polovička, se kterou, pokud máte to štěstí se setkat ve fyzickém světě, zažíváte ten největší a nejrychlejší spirituální růst. Zrcadlí vám totiž ze všech lidí nejvíce vaše vnitřní bolesti, strachy a nedokonalosti. O dvojčatech si můžete přečíst v mém starším článku ZDE.

No a jak souvisí čakry a kundalini energie s vaším dvojčetem? Dost zásadně. Otevírání a aktivace čaker a probouzení vaší kundalini energie vám pomáhá se se svým dvojčetem spojit. Nezáleží na tom, jak daleko jste od svého dvojčete vzdálení. Vzdálenost nehraje roli. Vaše dvojče vás cítí energeticky, ať jste kdekoli. Když se dvojčata setkají, jejich energetická centra, tedy čakry, je k sobě začínají přitahovat. Stačí, abyste na své dvojče mysleli a tato přitažlivost skrz čakry se okamžitě aktivuje. Problém ale nastává, jsou-li vaše čakry v disharmonii. To může vaše spojení se svojí druhou půlkou blokovat.

Vaše zablokovaná energie v jednotlivých čakrách vás může energeticky „držet“ od vašeho dvojčete. Dokud tyto bloky nepročistíte, nemůžete se se svým dvojčetem spojit.

Probuzení kundalini, která proudí skrz vaše čakry, vás k vašemu dvojčeti začne přitahovat mnohem snadněji. Kundalini se může spustit, aniž by byly čakry zcela zharmonizovány. To ale vyvolává bloky v jejím proudu. Většina lidí má nějakým způsobem čakry zanesené, podaktivované a nebo přeaktivované. Když své čakry nejprve zharmonizujete, jak jsme si již řekli výše, pak vaše kundalini energie začne proudit s lehkostí a tato zkušenost pro vás bude nadmíru příjemná. Přitahování svého dvojčete pak navíc bude jednoduché a mnohem rychlejší.

Pokud zažíváte probouzení své kundalini, pak věřím, že vám tento článek osvětlil, co se děje s vaším tělem a myslí a ujistil vás, že je s vámi vše v pořádku a jste v bezpečí.

PS: Zda svoji kundalini probouzet aktivně či ne je na vašem vlastním zvážení. Já osobně bych nechala tuto sílu, aby se probudila až ve chvíli, kdy to tak má být. Je lepší zharmonizovat své čakry a pokud tomu tak má být a je to pro vás dobré, pak se tato vnitřní síla probudí sama. Aktivně bych se o to nesnažila. Já sama sice poslouchám hudbu, která aktivaci podporuje, ale není mým záměrem tuto vnitřní sílu za každou cenu probudit. Je to něco, co nechávám na vyšším vedení. Nicméně ten pocit radosti, který cítím, když skrz moji páteř kundalini proudí, je opravdu krásný. Proto berte tento článek především jako informativní, abyste byli připraveni a v případě, že zaznamenáte některé znaky probouzející se kundalini, tak jste věděli, o co se jedná. Jsem si jistá, že u mnohých z vás již probouzení začalo. Ti, u kterých bylo silnější, by si mohli myslet, že s nimi není něco v pořádku. Věřte mi, jste naprosto v pořádku. Je to součástí vaší spirituální cesty. Nezapomeňte se často uzemňovat a pracovat na harmonizaci svých čaker.

Eva Paclíková
Profesionální vztahová a transformační koučka. Miluje život a osobní růst. Za své poslání považuje pomáhat lidem měnit jejich sny v realitu a učit je, jak posilovat sami sebe zevnitř. Náš vnější svět je odrazem našeho vnitřního světa! Eva je autorkou knih Alfa bohyně , Vaše nová realita a Ty jsi ta síla , eBooku Rozchod jako nová příležitost. Tvůrce online transformačních programů - pro ženy Bohyně lásky, pro muže Sebevědomý muž a programu o penězích a hojnosti Milionářská mysl. Autorka vztahových programů Transformujte jakýkoli vztah a Přitáhněte si ideálního partnera. Mentorka osobní transformace. Více o Evě se dočtete ZDE.
Komentáře