Můj příběh

 Život je jako nepopsaný list papíru. Záleží jen na nás, jaký příběh budeme psát.

Miluji život a osobní růst. Mým posláním je pomáhat lidem měnit jejich sny v realitu a učit je, jak využívat zákon přitažlivosti ve svém životě tak, aby dosáhli svých osobních, profesních i finančních cílů!

Dnes vím, že zákon přitažlivosti opravdu existuje a funguje v každém okamžiku našeho života, ale hlavně vím, jak funguje a umím jej využívat. Znám také kroky, které je zapotřebí udělat, abych si dokázala vytvářet svůj vlastní život, abych žila své sny. Žiji život plný svobody, vnitřního klidu a míru. Mám spoustu času věnovat se sama sobě, překonala jsem své strachy a další negativní emoce, které mě brzdily a omezovaly. Když chci radu, umím se obrátit do svého nitra a vím, že odtud přijde ta nejlepší a nejcennější rada, než kdybych se ptala kohokoli jiného na světě. Mám kolem sebe lidi, kteří mě milují a respektují a umím si vytvářet hojnost a bohatství ve všech oblastech života. Zkrátka žiju život, ve kterém se mi líbí a který je přesně podle mých představ. Nepatřím již mezi oběti, které jsou nešťastné, protože jim někdo ublížil, protože jejich osudem je být nešťastní a chudí.

Vždycky to ale takhle jednoduché nebývalo ….

Před několika lety se mi zhroutil svět. Vše, co jsem měla, kým jsem si myslela, že jsem, se během pár týdnů změnilo v peklo na zemi. Můj milovaný partner odešel, musela jsem se odstěhovat z našeho bytu v centru Prahy, neměla jsem práci. Děti, po kterých jsem toužila, teď samozřejmě nemohly přijít.

Dálkové studium vysoké školy, které ten rok mělo být završeno státnicemi, mě táhlo jako balvan k zemi. Vnitřní smutek a ztráta smyslu života vedla k několikaměsíční nespavosti, spánek dvě hodiny denně se na mne tak podepsal, že mi lékařka předepsala antidepresiva.

Léky bohužel vše jen zhoršily. Pocity, že můj život již nemá smysl, že moje cesta je u konce, byly denně v mých myšlenkách. Jízda autem byla nebezpečná nejen kvůli nespavosti, ale i kvůli častým pocitům otočit volantem ven ze silnice a ukončit tu vnitřní bolest.

Mé okolí se ke mně otočilo zády, ti nejdražší mému srdci buď odešli nebo předstírali, že je nezajímám. Ptala jsem se sama sebe: „Proč já? Proč se mi tohle děje? Jak mám z toho vyjít ven? Já jsem jen chtěla být šťastná.“  Bylo to nejhorší období mého života a já dnes vím, že byl zázrak, že jsem ho přežila ve zdraví.

Zlom nastal na podzim roku 2013, kdy jsem si řekla, že pokud se můj život dramaticky nezmění, pak už prostě nemůžu dál a ani nechci. Rozhodla jsem se, že se něco musí změnit. Toto rozhodnutí mě dá se říct nakoplo k akci. V tu chvíli jsem ještě netušila, že to, co se musí změnit, jsem vlastně JÁ. Nicméně jsem věděla, že změna je nutná.

Vše se začalo obracet k lepšímu, když jsem ze své skříně vytáhla oblíbenou knihu Tajemství. V roce 2006, kdy jsem se vracela po třech letech života v Londýně zpět do Prahy, jsem si tuto knihu koupila. Tehdy mě opravdu nadchla, již jako dítě jsem četla knihu od Josepha Murphyho „Moc podvědomí“, která byla tehdy první knihou a jednou z mnoha, která ve mně probudila zájem o lidskou mysl a její sílu. Kniha Tajemství mi tehdy umožnila splnit mnoho mých přání. Jenže tehdy jsem ještě ani moc nechápala, jak to všechno funguje. Prostě jsem si věci přála a za pár let se vyplnily.

Teď jsem ale věděla, že se někde po cestě něco pokazilo a já chtěla znát to Tajemství ze všech stran, abych si dokázala to štěstí přitáhnout zpět a hlavně si ho udržet již navždy.

Věděla jsem, že jsou věci mezi nebem a zemí a že tyto věci fungují. I když jsem opět nechápala, proč se mi tyto špatné věci nyní dějí. „Vždyť já znám zákon přitažlivosti, tak jak je to možné?“, říkala jsem si. Znovunalezení knihy Tajemství mě nakoplo a vytáhlo z nejhoršího. Začala jsem chápat, že jsem se někde uprostřed toho štěstí ztratila a přijala opět roli oběti. Moje stará přesvědčení začala křičet: „Nezasloužíš si tak skvělého chlapa, nemůžeš mít peníze, to není správné, vždyť tvoje rodina je nemá, nemůžeš mít víc než rodiče,….. NEZASLOUŽÍŠ SI TO.“

Jak jsem začala přijímat zodpovědnost za svůj život a přiznávat sama sobě, že jsem toto peklo na zemi vytvořila sama svým myšlením, svými přesvědčeními, začalo se mi dělat lépe.

Začala jsem hledat další knihy na toto téma a zapřísáhla se, že teď tomu přijdu na kloub, že udělám vše pro to, abych pochopila, jak fungují energie a jak zákon přitažlivosti pochopit a naučit se jej používat, abych byla již vždycky šťastná a hlavně vnitřně vyrovnaná. No a jak praví zákon přitažlivosti: „Podobné přitahuje podobné“. Začali ke mně proudit další knihy, kurzy, lidé, kteří smýšleli stejně, kteří se stejně jako já dotkli svého dna a chtěli žít jinak, svobodněji, šťastněji.

Když se teď podívám zpět, to dno mi otevřelo oči, ten vnitřní smutek a beznaděj mě v životě posunuly dál. Posunuly mě k EFT – Emotional Freedom Techniques, technikám emoční svobody. Stala jsem se terapeutkou EFT a pochopila, že naše přesvědčení se dají měnit a naše negativní pocity nahradit pozitivními. Zjistila jsem, že život je o rozhodnutí a volbě a že je na nás, jak se rozhodneme jej žít a co si zvolíme prožívat. Je naše rozhodnutí, zda budeme smutní nebo šťastní.

Dalším velkým milníkem byl pro mne seminář T. Harv Ekera s názvem Milionářská mysl, který se konal v Londýně. Tento seminář v délce tří intenzivních dnů na jaře 2014 mi nejenom přinesl nová přátelství, ale také mi ukázal, že nejenom spirituální lidé chápou zákon přitažlivosti, ale že je součástí života každého úspěšného a bohatého člověka. Pochopila jsem, že peníze jsou energií, stejně tak jako my lidé a vše kolem nás a že propojení energetické práce a fyzických kroků dokáže člověka katapultovat k úspěchu.

Mé cesty mě vedly dál až ke Christy Whitman, skvělé koučce úspěchu. Mým dalším velkým rozhodnutím se stal vstup do její „rodiny“, kdy jsem začala dálkově, díky teleseminářům, studovat její program v Americe. Studium koučinku úspěchu mě přivedlo k dalším lidem, nejen v Americe, ale také v Evropě, poznala jsem další kouče a lidi, kteří chtějí pomáhat lidem splnit si své sny. Stejně jako já chtěli od života víc a chtěli se v zákonu přitažlivosti zdokonalit natolik, že změní nejenom své životy, ale také budou pomáhat měnit životy lidí kolem.

Studium koučinku specializovaného na zákon přitažlivosti mě naučilo používat nejrůznější techniky a metody, které zvyšují vibrace a přibližují nás k našim cílům. Pochopila jsem podstatu zákona přitažlivosti i dalších zákonů Vesmíru nebo Universa, chcete-li. Naučila jsem se, jak koučovat lidi tak, aby se posouvali směrem k dosažení cílů a svých snů a ne se od nich naopak vzdalovali. A hlavně jak vézt lidi k tomu, aby jim koučink dodal potřebnou sílu a víru v sebe a své tvořivé schopnosti. Pochopila jsem, že mít kouče je důležité, chceme-li dosahovat výsledků. Navíc jsem si ověřila, že pochopení zákonů Vesmíru a znalost technik, které jsem se naučila, posouvá člověka kupředu stejně tak, jako jste-li na řece a plujete po proudu namísto, abyste se snažili dostat se na místo určení plavbou proti proudu. Ano, i proti proudu je možné dostat se do cíle, ale pouze s velkým a často zbytečným úsilím, které člověka vyčerpává. A tak proč plout proti proudu, když můžeme plout s proudem a dostat se k cíli rychleji a snáze.

No a to mě vedlo k rozhodnutí sdílet své zkušenosti a poznatky s ostatními lidmi, kteří stejně tak jako já chtějí začít žít svůj život podle sebe a chtějí si splnit své sny. Rozhodla jsem se učit lidi, kteří stejně jako já před pár lety, hledají způsob, jak si vytvářet svůj život podle svého a jak přitom využít energie kolem nás.

Protože individuální koučink může být cenově náročný a navíc ze zkušenosti vím, že je-li člověk součástí nějaké skupiny stejně smýšlejících lidí, má mnohem větší motivaci posouvat se dál a měnit své zajeté způsoby chování a myšlení, rozhodla jsem se připravit pro vás skupinový koučink úspěchu. Cílem koučinku je pomoci vám dosáhnout svých dlouhodobých cílů, seznámit vás se zákonem přitažlivosti a ostatními zákony Vesmíru, které vám pomohou směřovat a přibližovat se k vysněnému životu mnohem rychleji než kdybyste používali jen vaši logiku a práci. Nebudete tak muset hledat informace o tom, co se skrývá pod pojmem zákon přitažlivosti a ani pomocí pokusů a omylů zkoušet metody, které by fungovaly a vy jste se posouvali dál. Nebudete muset jezdit ani do Londýna na T.Harv Ekera a ani nebudete muset věnovat každý večer studiu více jak ročního programu v Americe, tak jako jsem to dělala třeba já. Tuto část studia jsem již udělala místo vás a jediné co pro to teď musíte udělat je vyhradit si hodinku týdně na živý tele-seminář a pár minut denně po dobu 6ti týdnů a nastartovat vaši budoucnost tak, jak ji chcete mít. 

Einstein řekl velmi chytrou větu: \"Logika vás dostane z místa A do místa B. Ale představivost vás dostane z místa A kamkoli budete chtít.\"

A tak se spolu naučíme techniky, které vás posunou ne do místa B, ale tam, kam chcete jít, ať se vám to teď zdá jakkoli nereálné a bláznivé.

Pro ženy jsem vytvořila transformační online program Bohyně lásky, který můžete studovat v pohodlí svého domova. Můžete se také připojit do naší tajné facebookové skupiny Bohyně lásky, kde se ženy navzájem podporují.

Těším se na vás a na vaše cíle, kterým společně půjdeme naproti.

Ing. Eva Paclíková

Relationship & Transformational Coach

MÉ CERTIFIKACE:

Eva Cozzo je nyní mé oficiální jméno 🙂 Ano, jsem to stále já.