Spirituální probouzení aneb ego se brání změně

spiritual awakeningMožná patříte k těm lidem, co se právě nyní probouzejí a začínají si být vědomi mnoha pravd, které nám byly dlouhou dobu utajovány.

 

Já jsem se začala spirituálně probouzet v roce 2013, díky totálnímu krachu mého života. Probouzení je proces a může trvat i několik let.

 

O čem je spirituální probouzení nebo probuzení?

 

Spirituální probouzení je, jak již z názvu vyplývá, o probouzení vaší spirit, tedy duše. Vaše duše se ale ze spánku neprobouzí. Naopak vaše duše probouzí ze spánku vás a vaše ego, tedy vaše já. Nebo ještě lépe, snaží se probudit vás, ale vaše ego často stojí v cestě.

 

Byli jsme zaslepeni a nebylo nám tak umožněno vidět to, kým doopravdy jsme, duší, energií, kolektivním vědomím nebo lépe řečeno jsme jedno, se vším a s každým.

 

Co je to vlastně ego?

 

Ego, tak jak je vnímáno v Čechách, je z pohledu anglicky hovořícího světa trochu nepřesné nebe ne zcela přesné.

 

Když někdo v Čechách mluví o svém či něčím egu, pak má na mysli naše já ve smyslu egoisty, tedy člověka namyšleného, který si neváží druhých a jede jen sám na sebe.

 

Dává tedy do popředí sebe sama. Upřednostňuje sebe před ostatními. Ego je tak vnímáno jako něco špatného, co musíme překonat, abychom se stali spirituálními.

 

Jenže pokud hovoříme o kolektivním vědomí a egu, pak je tento výklad ne zcela správný.

 

Navíc, myslet sám na sebe a upřednostňovat své zájmy před ostatními, to není o egu, tomu říkáme sebeláska.

 

Člověk musí být schopný postavit se sám za sebe a svůj život žít podle sebe a ne neustále ustupovat druhým, kteří mu do jeho života mluví. Sama jsem si tímto způsobem přes třicet let ubližovala. Nechala jsem jiné, aby mi říkali, co mám dělat, a pak mě to trápilo, protože já chtěla žít podle sebe.

 

Žijeme ve světě lidí a nemělo by být naším cílem vyjít každému ve všem vstříc na úkor nás samotných.

 

Tolik lidí si plete pojmy s dojmy.

 

Není přeci možné říci, ty jsi egoista jenom proto, že chceš žít svůj život podle sebe a nenecháš si do toho mluvit od ostatních. Tomu já osobně neříkám egoista, ale rozumný člověk, který se miluje. Jeho sebeláska je tak rozvinutá, že si uvědomuje to, co chce v životě mít a hlavně kým chce být a stojí si za tím právě proto, že se má rád.

 

Upřímně následuje své volání. Ne, neznamená to, že jde přes mrtvoly hlava nehlava, ale také to neznamená, že se bude každému ve všem snažit vyhovět, aby pak ostatní mohli říci, ano ten je dobrý a spirituální, protože potlačil své ego. Takový člověk totiž potlačuje i své potřeby, přání a to kým je.

 

Ego se dá v anglicky hovořícím světě vyložit dvěma způsoby. Ten jeden je stejný, jak jej vnímá většina populace naší země, tedy ego spojené s egoismem. Egoista je pak člověk zaměřený sám na sebe. Všeobecně pak lidé vnímají ego jako překážku osvícení. K němuž můžeme dojít jen tak, když své ego potlačíme. Podotýkám, že nechci generalizovat a vycházím ze svých zkušeností a toho, co vidím a vnímám já osobně, když se s lidmi bavím o egu.

 

Ten zásadní význam slova ego je odpojení od Boha, tedy od té energie, ze které jsme všichni vznikli a jejíž jsme součástí. Já tuto energii nazývám Vesmír, a proto v tomto slově píši velké V. Pro mne je totiž tato energie jenom jedna a je větší, než každý jeden z nás. Jelikož k ní do jisté míry vzhlížím, tak jako jiní lidé k Bohu, vnímám ji jako něco velkého, co si zaslouží velké V.

 

Dá se tedy říci, že ego je něco, co nám brání vidět to, kým doopravdy jsme, duší, světlem, energií a co nám brání vidět naši jedinečnost, velkolepost a naše spojení s Bohem, Vesmírem, tou obrovskou energií.

 

Ego nás odděluje od ostatních, od kolektivního vědomí. Snaží se nás zaslepit a držet nás v představě, že jsme odděleni od všeho ostatního. To je pravý význam slova ega, který nám brání, abychom se spirituálně probouzeli, nebo-li drží nás od pravdy, že jsme jedno se vším a s každým.

 

Pokud se bavíme o potlačení ega, abychom probudili svoji spiritualitu, hovoříme o něčem zcela jiném, než o tom, že máme každému na všechno kývat a nechat si všechno líbit a usmívat se od ucha k ucha, protože jenom pak nás Bůh bude mít rád. To je prostě blbost, omlouvám se, ale je to tak. Je to stejně na hlavu jako říct, že peníze jsou kořenem všeho zla. To je také nesmysl. Peníze jsou papír, tečka. Ego tedy jediné komu může škodit je našemu spojení s Vesmírem a pochopení, že si svůj život vytváříme sami. Brání a škodí tedy nám samotným.

 

Jestli jste viděli záznam mého webináře na téma Univerzální mysl, pak víte, že tato Univerzální mysl (Bůh, Vesmír) je energie, která stvořila všechno včetně nás a jejíž kvality a vlastnosti má každý z nás, stejně tak jako má kapka vody z moře stejné vlastnosti jako celý oceán.

 

Na část záznamu z webináře, který je součástí série tří webinářů z online programu Bohyně lásky, se můžete podívat níže.

 

Vidíte tedy, že to, jak my vnímáme ego, není tak přesné a nevystihuje to, co ego vlastně je a proč je pro nás důležité se od ega umět odpoutat a proč se nás naše duše snaží probudit.

 

Naše ego je právě ten tichý hlásek v naší hlavě, který nás drží v zajetí zvyku a který nám nedovoluje změnit sami sebe, a tím i celý náš život. Pokud jste se přihlásili do některého z mých letních kurzů, pak se vám hned po začátku kurzu, bude ego snažit namluvit, že je to blbost a je to zbytečné a bude vás nutit, abyste zůstali tam, kde jste. A možná jste se nepřihlásili a právě když jste si říkali, to by bylo fajn, začal ten malý hlásek křičet, to je hovadina a to fungovat nebude. A ten samý hlásek vám také našeptává, že jakákoli změna je pro vás zcela nemožná a nebo i zbytečná.

 

Když začnete vědomě pracovat na nějakém velkém přání, děláte všechno, co je potřeba, a pak najednou vaše ego, ten tichý nepřítel ve vaší mysli, začne ječet: “Jako ty si fakt myslíš, že si najdeš nějakého fajn chlapa, jo? Ty, jo? No ty ses úplně zbláznila, viděla jsi ten svůj zadek?” Tak tohle je přesně to, na čem v kurzech pracujeme. Naše ego se nás snaží držet tam, kde je zvyklé, na zemi, jak se říká. Jenže na té 3D zemi, kde je strach, utrpení, nedostatek a nemoc. Jakmile své ego, ten hlásek utišíte, pak teprve můžete začít zažívat hojnost ve všech oblastech svého života.

 

Proto považuji tyto kurzy za velmi transformační. Tím, že společně pracujeme několik týdnů, rozpouštíme vaše ego, které tak moc křičí: NECHCI ZMĚNU, CHCI BÝT TAM, KDE JSEM ZVYKLÝ.

 

Spousta lidí hovoří o egu, ale málokdo chápe jeho význam a jeho dvojí pojetí.

 

A když se vrátím ještě jednou k egu versus sebevědomí a sebeláska, pak musíme umět vidět rozdíl.

 

Je zapotřebí rozlišovat mezi tím, zda je člověk zahleděn sám do sebe, je namyšlený a uznává pouze a jenom svoji pravdu a to ve všech případech a mezi tím, kdo se má upřímně rád a stojí si za svými názory a cíli, životním posláním, atd.

 

To, že má člověk rozvinutou sebelásku a nejenom, že ví, co chce, ale také si dostatečně váží sám sebe a respektuje se, neznamená, že není spirituálně probuzen a nevnímá sebe jako součást všeho.

 

A proto: NEBOJTE SE OTEVŘÍT SVÉ SRDCE SEBELÁSCE.

 

A k té prostě patří i sebejistota a vědomí svého já, sebevědomí a asertivita tam, kde je to potřeba. Bez sebelásky a sebevědomí vás sice možná bude každý milovat, ale také vás budou lidé využívat a vysávat. A vy zůstanete celý život někde v koutě a nebudete se cítit ve svém životě dobře. Budete totiž neustále ustupovat druhým a to se spiritualitou opravdu nemá co dočinění, to je pouze neúcta ke své vlastní osobě a nedostatek sebevědomí.

 

Je důležité pochopit, že VŠE ZAČÍNÁ U VÁS.

 

Vše tam venku je pouhý odraz vašeho vnitřního světa.

 

Ego nás odděluje od ostatních, od kolektivního vědomí.

 

Jakmile se začneme probouzet, naše ego začne ustupovat do pozadí, jelikož si začneme uvědomovat naše spojení s Bohem/Vesmírem, ostatními lidmi, zvířaty, květinami, všemi živými bytostmi i neživými věcmi a co víc začneme vnímat naši jedinečnost a výjimečnost.

 

Naše spirituální probouzení nám otvírá nové dveře do světa, kde jsme jedno s každým a se vším. Začínáme chápat, že jsme jedna energie a díky tomuto spojení začínáme zažívat ráj na zemi. Díky tomu začínáme chápat, že když já jsem on a on je já, já mohu ovlivnit jeho, ale i on mne. V tu chvíli pak chápeme, že tak jak já se budu chovat k němu, to se mi začne vracet zpět, právě díky energii, která tvoří nás oba. Jsme totiž vzájemně propojeni.

 

Tím, jak se probouzíme si více uvědomujeme, že naše duše, která je věčná, je tvořena světlem a energií a že naše duše, tedy naše energetické tělo, tvoří větší část našeho já. Naše fyzické tělo je jen malý zlomek toho, kým jsme.

 

Toto nové vědomí sebe sama, my jsme jedno s Bohem/Vesmírem, protože jsme tvořeni jednou a tou samou energií, a zároveň pochopení toho, že jsme nekonečné duše, které jsou světlem, nám dávají sílu a moc tvořit si svůj život.

 

Začínáme se více věnovat spiritualitě a více se ponořovat do sebe, seznamujeme se se svým já, svým vnitřním já, posilujeme ho.

 

Čím více je člověk probuzen, tím více si uvědomuje své spojení se vším, co je a tím více se stává tolerantním, vstřícným a tím více respektuje druhé. Chápe, že to co vidí v druhých, chyby, zlé návyky, špatnost, to si přináší zpět k sobě a zároveň chápe, že když vidí chyby v druhých, je to vlastně odraz jeho nitra.

 

Co pro mne a moje probuzení bylo nejzásadnější, byl fakt, kdy jsem pochopila, že lidé tam venku zrcadlí něco uvnitř mne a čím více jsem na sobě pracovala a čistila se zevnitř, tím více „špatných“ lidí odpadalo a tím více „dobrých“ lidí začínalo vstupovat do mého života.

 

Pokud cítíte, že vás někteří lidé opouští a vy jste sami a jste na cestě ke svému probuzení, pak vězte, že i když se to možná nyní zdá smutné a vy se cítíte sami, přijdou noví a lepší lidé, kteří si vás budou vážit a se kterými začnete zažívat nepoznané. A nebo ti, co odešli, se vrátí, ale jako by byli úplně jiní. To, jak se měníte vy, pomáhá měnit i je. Samozřejmě, protože jsme všichni propojeni.

Když někdo odejde, je to proto, že vaše vibrace a jeho vibrace nejsou v souladu. Tím, že na sobě pracujete, měníte své vibrace a když se pak zaměříte na posílení jeho, pak můžete zásadně změnit a zvýšit i jeho vibrace tak, abyste oba byli opět v souladu. Ano, je to možné a na tomto principu funguje skupinový koučink Vytvořte si harmonický vztah duše.

 

Nicméně, i když na sobě pracujete, stále se budou objevovat lidé, kteří vám sem tam vstoupí do života a budou prostě nepříjemní a zlí a budou otravovat vaši energii a zřejmě nikdy zcela nevymizí. Objeví se tu a tam a zase zmizí, a pak se objeví někdo jiný, kdo bude zlí a bude se vám snažit ublížit nebo jinak znepříjemnit život.

 

Vy ale budete jejich chování více a častěji ignorovat a nebo se jim až smát, protože vy už jste někde jinde. Jinými slovy jejich energie tu vaši nijak zásadně nezmění, neovlivní a neublíží vám. Čím více budete posilovat sami sebe uvnitř, tím méně těchto lidí vstoupí do vašeho života a hlavně tím méně vás jejich negativní a zlá energie ovlivní. A to je cíl, ke kterému byste měli směřovat. Podobní lidé prostě na naší zemi jsou a budou.

 

Zatímco oni jsou stále ve svém negativním 3D světě a ukazují na vás prstem, vy už se pomalu přesouváte do 4D, kde je láska a pochopení.

 

To, že se přesunete do 4D a 5D, vyšších dimenzí, kde neexistuje ego, tedy odpojení od vesmírné energie a ostatních lidí, to neznamená, že už nikdy nebudete zažívat 3D svět plný negativismu, závisti a zloby, ale budete jej zažívat méně a hlavně jej méně vnímat, čímž se budete cítit lehčeji a šťastněji.

 

Vaše spirituální probouzení je proces, který se nestane přes noc a začátky mohou být opravdu těžké.

 

Ne každý prožije peklo na zemi, aby ho jeho duše probudila, ale mnoho z nás toto peklo zažilo nebo zažívá a nebo teprve zažije. A nyní nemluvím o žádných teroristických útocích a válkách, ale o našem vnitřním pekle, kdy bojujeme s naší duší, nechceme jí naslouchat a nechceme se s ní spojit. Tedy naše ego s ní bojuje.

 

Ona nás ale probouzí a v této době je to stále častější.

Je to z toho důvodu, že se mění celková energie naší země, také póly se mění a tak naše země zažívá obrovskou transformaci.

 

To vše ovlivňuje i nás samotné.

 

Možná jste zaznamenali kolik lidí se nyní věnuje spiritualitě, zákonu přitažlivosti, nejrůznějším terapeutickým metodám.

 

A také kolik lidí trpí depresí.

 

To není náhoda a jelikož se země dostala do nového cyklu, kdy se mění energie, to vše má vliv na lidi a jejich individuální změny.

 

Čím více lidí se probouzí, tím více se probouzí lidstvo jako celek. Naše jednotlivá energie má velký efekt na kolektivní energii.

 

To je důvod, proč na příklad tolik lidí trpí finančně. Je to proto, že v kolektivním vědomí jsou peníze viděny jako špatné, špinavé a nezdravé, mentalita “peníze jsou kořenem všeho zla”.

 

Jelikož stále převládá negativní pohled na peníze v kolektivním vědomí, je pro jedince těžší změnit svoji individuální realitu, nikoli nemožné, jak říkám, je to těžší vymanit se z tak silné negativní energie, ale je to více než možné pro kohokoli z vás. I když se to tak možná momentálně nezdá, hojnost je tu opravdu pro nás všechny. Stačí se jí otevřít. Nedávno jsem o tom psala celý článek – TADY si jej můžete přečíst.

 

Jak jste na tom vy s probouzením se do nové reality?

 

A co je podstatou probouzení? Je to přesun ze strachu k lásce.

 

Možná se vám zdá, že váš soukromý život je v naprostém chaosu, a také když se podíváte na světové dění, máte pocit, že to co se děje, je prostě konec všeho, takový nepořádek se prostě nedá uklidit.

 

Jenže, aby bylo doma uklizeno, opravdu pořádně uklizeno, nejprve musí vyplavat špína, kterou jsme tolik týdnů i let neviděli.

 

Představte si, že se rozhodnete důkladně uklidit svůj byt, začnete nejprve na povrchu, tam je to dobře vidět. Utřete prach, vytřete, vyluxujete, vše urovnáte.

 

Jenže vy chcete uklidit dokonale, všude. Povrchový úklid je pěkný, ale to neznamená, že v zásuvkách není binec.

 

Takže ještě jednou, a teď důkladně.

 

Jdete na to z gruntu. Otevřete všechny zásuvky a vše dáte doprostřed místnosti na hromadu a začnete dělat absolutní úklid. Vytřete všechny vnitřky, zárubně, kouty, naprosto všechno. Najednou se na vás valí tolik špíny, kterou jste roky neviděli. V bytě je takový binec, že se nedá ani projít, tolik nepotřebných a starých krámů, špinavých a zaneřáděných.

 

Uděláte si několik hromádek, na jednu jdou věci, které zůstanou, na druhou věci vyhodit a na třetí možná darovat, ještě nevíte.

 

A třídíte a třídíte a uklízíte a uklízíte a máte pocit jako by špíny a bordelu přibývalo. Jenže když budete poctivě uklízet pár hodin možná i pár dní, záleží na čase a důkladnosti, pak se váš domov začne blýskat tak, že najednou cítíte novou vlnu energie. Nikdy jste neměli tolik energie, elánu a necítili se tak šťastní.

 

A s procesem spirituálního probouzení je to podobné. Než člověk začne, uklízí pouze povrchově. On se zase za čas udělá bordel, a tak člověk zase uklidí povrchově. Pak je jaro a tak si řekne, že udělá generální úklid, jenže to u většiny lidí znamená, že vše vyndají z poličky, poličku utřou a vše zase nandají zpátky.

 

To je ale stejné jako když máte v životě problém a místo abyste s ním něco dělali, tak ho na chvíli odsunete stranou, vytřete pod ním, a pak si ho nastěhujete zpět. A problém je stále s vámi, možná chvíli vypadá uklizeněji, ale věřte mi, je pořád tam.

Jenže to dělá spousta lidí. Uklidí jen tak nějak povrchově, možná pod bincem vytře, ale starých krámů (v našem případě bolestí a šrámů z minulosti) se nezbaví.

 

Ten pořádný fičák nastane až ve chvíli, kdy se stane něco tak obrovského, že se vytvoří totální bordel, ze kterého nejde tak lehce utéct a jenom pod ním vytřít.

 

Stejně jako při absolutním úklidu a třídění všech věcí jednou pro vždy (což je vlastně koncept z knihy Marie Kondo „Zázračný úklid – pořádek jednou provždy“, který jsem tu pro vás použila), dospějeme do období v našem životě, kdy je ten binec tak obrovský, že jediná cesta ven, je odkrýt všechny vrstvy a podívat se na vše pořádně z blízka.

 

Dát to všechno na hromadu před sebe tak, abychom na to dobře viděli. Neuklidíme to během chvíle a ani to nezvládneme během pár dní jako úklid bytu. Ale když se do toho ponoříme, tak máme za pár týdnů nebo někdy měsíců uklizeno tak, že pak už se nám čistý byt udržuje opravdu s lehkostí, tedy naše vnitřní nastavení.

 

Protože ten binec je teď absolutní a vy z něho nemůžete nikam prchnout, někam ho kopnout pod postel. To je chvíle, která většinu lidí opravdu probudí a bohužel ji mnozí z nás potřebují, jinak by spali doteď.

 

To už vaše duše nevěděla, jak na vás a tak vám připravila překvápko, všechno vyházela ze skříně, přímo doprostřed, abyste to pěkně viděli.

 

A tak přišel vyhazov z práce, dva dny na to rozchod s partnerem a aby toho nebylo málo zjistili vám velmi nepříjemné a vážné onemocnění.

 

Jeden by se z toho sesypal a hodně lidí se taky sesype, věřte mi. Takže pokud je to váš případ, nemusíte se bát, že jste jediní na světě, kteří jsou na dně. To jen vaše duše s vámi pořádně zacloumala, abyste začali něco dělat.

No a právě to všechno je začátkem vašeho probouzení.

 

Je to tvrdé? Ano.

 

Ale kolik znamení jste zaznamenali a ignorovali?

 

Kolikrát jste se chytli s šéfem?

 

Kolikrát jste si říkali, že to s partnerem nedopadne dobře a žárlili jste?

 

To všechno byly malé signály, že je zapotřebí změna. Abyste totiž mohli růst a přesunout se do 4D světa, tedy do vyšších dimenzí a zažívat štěstí a lásku, nejdříve musíte uklidit ten nepořádek, který se ve vás za ta léta nashromáždil. Musíte uklidit, abyste otevřeli dveře té pravdě, která vás posune v životě mílovými kroky dopředu.

 

Jenže mi tyto signály často prostě ignorujeme, protože je to pohodlné a my nemáme rádi změny.

 

No a tak musel nastat tento totální binec, deprese už je zcela jasná a my, až když se vyškrábeme z toho nejhoršího a začneme se snažit chytat se jakéhokoli stébla, najednou objevíme jednu knihu, pak jeden zajímavý článek, pak druhý, pak další zajímavou knihu, následně se zapíšeme do kurzu osobnostního rozvoje a naše probouzení úspěšně začalo.

 

Postupně jsme tu hromadu špíny, kterou nám naše duše hodila doprostřed, abychom ji dobře viděli, začali uklízet a třídit.

 

Když vydržíme a budeme na sobě vnitřně pracovat, což většina lidí, co spadnou až na dno, samozřejmě vydrží, protože už hůř být prostě nemůže. Úsilí a vnitřní práce jsou pak vlastně jednoduché. Navíc nemáme co ztratit, pouze získat, tak proč do toho prostě nejít. A najednou se cítíme lépe a lépe a zjistíme, že se nám začínají otevírat nové dveře, k novému dosud nepoznanému životu. A za pár let od našeho pádu pochopíme, že jsme vděční, protože ten život, který jsme předtím žili, nás směřoval do většího utrpení, života ve lži a strachu, zatímco my se nyní cítíme den ode dne šťastnější, lehčí a nyní chápeme tu pravdu, o které jsme dřív neměli ani tušení a nebo jsme si mysleli, že je to holý nesmysl a my prostě takhle šťastní být nikdy nemůžeme.

 

Ať už jste na své cestě spirituálního probouzení kdekoli, buďte si jistí, že vás čeká něco nádherného, co za tu námahu prostě stojí. Jestli jste na začátku a čtete tyto řádky, chci vám říci, že vím, jak vám je. Byla jsem tam a bylo tam hrozně, cítila jsem se sama a nechtěla jsem tu už být. Ale dnes jsem za to dno nesmírně vděčná. Posunulo mě tak, že někdy opravdu nechápu, kdo ta žena, kterou jsem dřív byla, vlastně je.

A jestli už jste mnohem dál na své cestě k opravdovému vnitřnímu štěstí, pak jsem na vás pyšná. Je mi jasné, že jste si prošli něčím, co ne každý zvládne. Jsou lidé, kteří udělají to nejhorší a nezvládnou to, raději jdou tam, odkud jsme všichni přišli. Nemůžeme jim to vyčítat, je to jejich cesta a mnozí z nás byli opravdu na hraně. Něco nám to ale nedovolilo a to něco nám našeptávalo, že ještě není čas. Naše poslání se ještě nenaplnilo. Přišli jsme sem něco vytvořit, někomu pomoci, přinést jiným lidem třeba svůj příběh a nebo jenom svůj úsměv a svoji lásku. Jestli jste dočetli až sem, pak jste nejspíš zažili něco podobného jako já, a pak vám chci říci – vaše místo tady na zemi je pro nás všechny důležité a jsme rádi, že tu s námi jste!!!

Snažte se být lepší a lepší, překonávejte sami sebe, ale vyvarujte se snaze být dokonalí. Nejenom, že to nejde, ale zbytečně to z vás vysaje energii a svět vás potřebuje šťastné a plné života a jedinečné energie, kterou tomuto světu můžete dát jenom a jenom vy.

Eva Paclíková
Profesionální vztahová a transformační koučka. Miluje život a osobní růst. Za své poslání považuje pomáhat lidem měnit jejich sny v realitu a učit je, jak posilovat sami sebe zevnitř. Náš vnější svět je odrazem našeho vnitřního světa! Eva je autorkou knih Alfa bohyně , Vaše nová realita a Ty jsi ta síla , eBooku Rozchod jako nová příležitost. Tvůrce online transformačních programů - pro ženy Bohyně lásky, pro muže Sebevědomý muž a programu o penězích a hojnosti Milionářská mysl. Autorka vztahových programů Transformujte jakýkoli vztah a Přitáhněte si ideálního partnera. Mentorka osobní transformace. Více o Evě se dočtete ZDE.
Komentáře