Odmítnutí aneb opravdu to máte vyřešené?

Odmítnutí

Zažili jsme jej všichni. Ne každý s tímto pocitem něco dělá, a tak se tento velmi silný negativní pocit ukládá hluboko do našeho podvědomí, aby se objevil ve chvíli, kdy ho nejméně čekáme a my jsme se opět utvrdili v tom, že nás někdo nechce, nemá rád, odmítá nás. Nedávno jsme s klientkou při koučinku objevily velmi silný pocit odmítnutí, který vznikl v situaci, která se jí stala před mnoha lety. Jak to tak bývá, těch odmítnutí za čas bylo víc a hlavně se na sebe začala nabalovat a vytvářet vlnu negativních pocitů „nemají mě rádi“ a „musím si vše udělat sama, nikdo mi nikdy nepomůže“.

A vám už je zcela jasné, že pokud máte takováto přesvědčení, pak vás opravdu druzí rádi mít nemohou. Ačkoli se to tak nezdá a vy si můžete myslet, že sami sebe již přijímáte a tedy to (sebelásku) máte vyřešené, já s vámi budu nesouhlasit. Sebeláska je pojem, který je složitější, než se na první pohled zdá. Sebeláska není jenom o tom přijímat se a mít se rád, ani o tom mít nastavené hranice a dávat se na první místo, milovat své tělo, atd. Je také o tom jak vnímám sebe sama, tedy jinými slovy, jak si myslím, že mě vnímají ostatní. Ono to skoro vypadá, že jsou to dvě odlišné věci a do jisté míry ano, ale vždy to opět vychází ze mně a z mé sebelásky.

Když se skutečně miluji, pak vidím ty druhé jako milující, a pokud nejsou, pak jako Bohyně vím, že mám na výběr. Buď mi tak ubližují, že je nechám jít a už se jimi nezabývám, přetrhám pouta a jdu dál, protože samu sebe dávám vždycky na první místo. A nebo si uvědomím, že každému člověku píši roli a někde po cestě jsem této osobě roli začala přepisovat, doslova jsem tomu muži nebo té ženě, pánové, začala psát takový scénář, že se nyní není čemu divit, že je ke mně odmítavý nebo odmítavá a já se cítím nemilovaná a nebo nemilovaný.

 

Vše pramení z vašeho nitra

A jsme opět u toho. To já se cítím nemilovaná. Není to o tom, že ten druhý mě nemiluje, ale že ho tak vidím.

No a tedy když se vrátím k této klientce, která mě inspirovala k tomuto článku, za což každému svému klientovi i čtenáři děkuji, protože tak mohu alespoň trochu pomoci dalším lidem skrz mé psaní. Takže Marta, budu jí říkat třeba Marta, si myslí, že má přeci sebelásku vyřešenou, ona se má ráda a přijímá se. Ale…

To ale vidím já, Marta zatím možná ne, to se u koučinku stává. Já vidím ty „problémy“ a bolístky často mnohem rychleji než klienti, mám pohled zvenku a navíc mám zkušenosti a praxi. Dokud to ale neuvidí ona, nemůže danou věc změnit. Moje úloha je pomáhat lidem vidět to, co je velmi těžké vidět a ještě těžší přiznat si to, ale co když uvidí, mohou mnohem rychleji rozpustit a začít tyto pocity měnit.

 

Vaše pocity jsou jen a jen vaše

Marta je tedy v pocitu „nemá mě rád“, „nikdo mi nikdy nepomůže“, „všechno musím dělat já“. A odtud se špatně něco mění, je to až nemožné. Když na druhého směřujete vlnu této energie – ty mě nemáš rád, ty mě odmítáš, co jsem ti udělala, proč mi ubližuješ, nikdo mě nemá rád, nikdo mi nikdy nepomůže…. a tady bych mohla pokračovat a vše více cyklit a zhoršovat. Takto to totiž dělá většina lidí, začne se do problému doslova motat a zvětšovat jej.

Jenže tím se udržují tam, kde jsou. Všechno existuje již nyní. Budu se opět opakovat a budu to dělat tak dlouho, dokud vám to nesepne a vy si neřeknete AHA, už tomu rozumím.

Řešením pro Martu je tedy více sebelásky, dostávat se nejenom do pocitů miluji samu sebe, ale také jsem dostatečně dobrá, aby mě milovali ostatní a vidím je jako milující. Pouze změna pohledu může Martu přesunout do reality, kde ji i ostatní vidí v jiném světle, a tedy jí zrcadlí to, co je nastavené uvnitř ní. Já jsem milovaná, já jsem chtěná, já za to stojím. Ta změna se ale nestane přes noc. Pokud chcete uspět, musíte si osvojit vlastnosti úspěšných lidí.

 

Máte to, co odděluje úspěšné od neúspěšných?

ROZUMĚT něčemu je sice jenom první krůček, ale je dost podstatný. Ten druhý důležitější krok je AKCE, jít s tím něco dělat. A ten zásadní krok je VYTRVALOST. Vydržet a pokračovat ve své vnitřní práci.

Takže všechno existuje nyní a existuje to uvnitř vás, konkrétněji uvnitř vaší mysli. A právě proto je možné změnit chování jiných lidí skrz změnu ve svém nitru. Stejně jako kapka moře má stejné kvality jako celé moře, tak i vy máte stejné schopnosti a kvality jako Bůh, Vesmír, energie… Říkejte tomu, jak chcete.

Bůh je tedy ne mimo vás, ale ve vás. To je oč tu běží. Nechci, ale možná se to stane a já se dotknu některého věřícího. A to se nedá nic dělat. Já věřím v to, v co věřím a dopřávám každému svobodu věřit v to, v co chce věřit on. Není to totiž můj život, ale jeho život. Tedy není moje starost, čemu věří někdo jiný. Moje starost je jenom můj vlastní život. Díky své práci vám říkám, jak to cítím, vnímám a jak jsem se to naučila od Nevilla já. Přeberte si to po svém a něvěřte mi ani slovo. Jděte a zkoušejte a prověřujte a udělejte si vlastní závěr. Ale dejte mi dar největší, svobodně se rozhodnout, čemu chci věřit já.

Když je Bůh ve mně, co to tedy znamená? Z toho vlastně vyplývá, že schopnost něco vytvořit a něco zažít je již nyní uvnitř vás a vy se nemusíte obracet někam k Bohu tam venku, k partnerovi, aby vás miloval, k matce, aby vás přijímala, k otci, aby vás pochopil, k dceři, aby vás respektovala, k zaměstnavateli, aby vás povýšil a vážil si vaší práce……….. a ten seznam, jéje, ten by byl dlouhý, kdybych měla sepsat každý jeden pocit nepochopení, který dohromady máte nebo spíš máme, já jsem na jedné lodi s vámi. Jen jsem možná o pár krůčků dál.

Tedy změnit to, jak se k vám druzí chovají můžete opět jenom vy a to ne tím, že se budete doprošovat, aby vás měl někdo rád nebo budete druhého kritizovat za to, že vás rád nemá. Tímto způsobem se totiž nikdy nic nezmění.

Jenže díky sebelásce a tedy změně toho, jak vnímáte sami sebe a změně toho, jak cítíte, že vás vnímají ostatní, i ti konkrétní lidé, můžete docílit opravdové změny.

Jenom a jenom tak, a to právě proto, že Bůh (Vesmír) je uvnitř každého jednoho z vás. Není venku a ani není v kostele. Nemusíte tam chodit, ale můžete. Můžete sedět doma a nemusíte ani koukat směrem do oblak, tam Bůh také není, je ve vás, uvnitř vás!!!!

 

Jak může Bůh vědět, kdy jste připraveni?

Vy jste vlastně prodloužením Boha, Vesmíru a napojit se na něj můžete přímo, nepotřebujete žádné prostředníky a ani anděly. A teď mě tak napadá, že do tohoto článku zakomponuji dotaz, který jsem dostala od jedné klientky a čtenářky. Email jsem trochu gramaticky upravila, ale jinak jsem jej nechala přesně jak je a jeho znění si přečtete zde:

„Z vašich příspěvků vyplývá, že připouštíte existenci andělů, zároveň se inspirujete východními náboženstvími (viz. Buddha). Slovo anděl pochází z řeckého slova Angeles čili posel. Od koho to tedy mají být poslové, když v Boha neuvěříte? A jakou mají funkci resp. jakou funkci mají potom i démoni jako protipól andělů?  A jak to souvisí se zákonem přitažlivosti, resp. tím, že si život vytváříme pouze na základě našich myšlenek. Existují tedy pozitivní a negativní síly, které naše myšlenky ovlivňují?

Dále by mě zajímalo, jak Vesmír ve vašem pojetí energie může doručovat přání v nejvhodnější možný okamžik, když energie nemá inteligenci, tedy jak Vesmír jako energie může vědět nebo nevědět, kdy je vhodný okamžik, když tato energie reaguje pouze na to, jaké vibrace vysíláme my?
Děkuji za odpověď. Vím, že to nejsou lehké otázky, nicméně jsou to zásadní věci, které mi nejdou dohromady a jejich objasnění by mně a možná i spoustě ostatních zásadně pomohlo.“
čtenářka S.

Moje odpověď. Já osobně nevěřím v Boha tak, jak jej popisují náboženství. Věřím ale právě v Boha, který je uvnitř nás, věřím ve vesmírnou energii, díky níž jsme všichni spojeni a propojeni a to se vším, co existuje. Věřím na anděly, andělská znamení. Věřím tomu, že andělé jsou i mezi námi na Zemi, nevěřím na démony. Démoni jsou podle mě jen strachy uvnitř našeho bytí a ty se pak projevují nejrůznějšími špatnými věcmi, které se dějí tady na Zemi.

Vzhledem k tomu, že proces probouzení se (tedy objevování pravdy o tom, jak to vlastně funguje a kým jsme) je proces a lidé často spí tak hluboce, že nevidí žádná andělská znamení, jsem přesvědčena o tom, že takové lidi andělé vedou nejvíce, aby jim pomohly probudit se, díky číslům, díky znamením a někdy ty nejvíce uspané doslova chrání.

Když se lidé probudí a posílí, do té skupinky se podle mě řadím nyní já, pak anděly již vlastně ani nepotřebují a když, tak jen občas. Takoví lidé se dokáží na Boha naladit sami, a to právě díky tomu, co jsem napsala výše, protože chápou, že Bůh je součástí každého z nás. Ač nejsem Křesťan tím, že bych věřila a chodila do kostela, ale vždy jsem tak nějak věřila v něco vyššího než jsme my, tak nyní díky mému oblíbenému Nevillovi, který hodně vysvětluje Bibli, dost věcí vidím jinak než třeba před dvěma lety. I já se neustále vyvíjím, protože o tom je život. A jak víte Bible má mnoho vysvětlení a výkladů. Tak díky němu jsem přesvědčená o tom, že Ježíš byl vlastně spirituální učitel, který se snažil lidi probudit, jenže v té době to prostě bylo jiné než dnes, lidé nebyli tolik připraveni jako jsou nyní.

 

Náboženství a zákon přitažlivosti

Když se podíváte na třeba zmiňovaný Buddhismus nebo na myšlenky samotného Buddhy, od něhož právě ráda používám slova „nevěřte mi nic, co vám říkám“, tak zjistíte, že i on lidi probouzel. Východní náboženství všeobecně více chápou naše spojení s přírodou a Bohem, tedy energií, alespoň já to tak vnímám.

Já nejsem zastáncem žádného náboženství, pro mě jsme všichni jedno, ať jsme černí, bílí nebo zelení. Dívám se na člověka podle toho, co má uvnitř, ne na to, co má na kůži nebo v cestovním pase. To vnímám u východních náboženství taktéž, tuto lásku k druhému nebo spíš přijetí. Hinduisté například jsou velmi mírumilovní. Nicméně já všeobecně nerada mluvím o náboženství, protože nejsem tímto směrem založená a věřím v to, že stejně jako v každém státě se najdou špatní i dobří lidé, stejně to platí o náboženství a taktéž o každém z nás. Každý má v sobě jak dobro, tak i zlo. Zde se bavíme o zákoně polarity. Polarita je pro život velmi důležitá.

Buddha a zákon přitažlivosti

Takže jak souvisí se zákonem přitažlivosti třeba Buddhismus? Zásadně. I když v každém náboženství můžeme najít spoustu pravdy, vždy záleží, jak si co vyložíme.

Podívejte se na to, co řekl Buddha:

Vše, co jsme, je výsledkem toho, co jsme si mysleli.

Je to tvoje mysl, která vytváří tento svět.

Jen milovat je málo. Člověk musí milovat svého bližního více než sebe. Teprve pak se cítí být božsky milován.

Buddha

Těch moudrých slov, které dnes promlouvají k miliónům lidí je mnoho. Zákon přitažlivosti není fenomén dnešní doby, je to jeden z mnoha vesmírných zákonů, které existují od pradávna (více o vesmírných zákonech kniha Alfa bohyně, str. 147, kapitola 8).

Tedy když se podíváte třeba jenom na těchto pár citátů a chápete, že zákon přitažlivosti funguje v každém okamžiku a vždy reaguje na vás, pak pochopíte, že to, co se vám děje nyní, je výsledkem vašich minulých myšlenek a pocitů. Když tedy chcete něco nebo někoho (včetně sebe) změnit, pak musíte jít dovnitř, ne ven, tedy dovnitř svého já, do své mysli. A tady můžete měnit celý svět, ne tam venku, tam venku je jenom odraz toho, co se děje a nebo dělo uvnitř vás.

Když milujete druhého, je to jako byste milovali sami sebe. To jenom váš pocit nedostatečnosti a nedostatek sebelásky chce, abyste druhého kritizovali a viděli v něm hrozbu a nebo zlo. Jenže to, co vysíláte ven i projektujete do druhých lidí, to se vám jako bumerang vrací zpátky. Proto se říká, že nenávist zabíjí pomalu vás, ne toho druhého. Je to jako byste si vzali jed a očekávali, že ten druhý zemře. Je to napak, zabíjíte sami sebe. A to platí o všem.

Vaše myšlenky neovlivňují žádné síly tam venku, pokud máte nad svojí vaší myslí kontrolu.

Určitě jste si všimli, jak neustále zdůrazňuji vnitřní práci, vlastní růst, sebelásku, vytrvalost a další. To proto, že ať už chcete v životě dosáhnout čehokoli, od návratu partnera, vybudování skvělé kariéry, až po život v hojnosti, jediná cesta vede skrz kontrolu vaší mysli. Buď ji totiž ovládáte vy a nebo někdo jiný.

 

Proč považuji koučink za tak důležitý

Často mi lidé říkají „já už byla v pohodě, ale pak se stalo tohle a to mě úplně vytrhlo a vrhlo zpátky, kde jsem byla“ a moje odpověď zní vždy stejně „to je právě, proč dělám koučink a proč vnímám koučink jako nenahraditelnou pomoc při osobním růstu“.

Mým cílem totiž není, aby na mně byli lidé závislí, ale vedu je tak, aby se naučili věřit v sebe, aby už je nic nemohlo vyrvat a strhnout zpět. I v mém životě se tato vnitřní práce vyplatila a koučink jí doslova akceleroval. Když se totiž stane něco „špatného“, tak mě to nevyrve a nevrhne na zem, ale možná se mnou ta okolnost na chvíli zacloumá jako silný vítr zacloumá se stromem, který má silné kořeny, ale ten strom stojí dál. A i já stojím dál, je to často otázka pár minut, kdy se mnou ta okolnost, stejně jako ten vítr zacloumá, pak se ale zase pěkně postavím a nedovolím okolnosti, aby ona měnila mě, nýbrž díky svému stavu mysli začnu měnit danou okolnost nebo vytvářet zcela novou. Vím totiž, že pouze můj stav mysli je důležitý, nic jiného.

Je to ale výsledkem mé beraní tvrdohlavosti a vytrvalosti tam, kde by jiní vše zabalili a nebo raději dělali něco jiného. Já se ale rozhodla vytrvat. Lidé často nemají čas, protože jej věnují nepodstatným věcem. Každý máme času stejně, je na každém z nás, jak jej využijeme.

Mám vše vyřešeno? Nikoli a nikdy mít nebudu. Když mi někdo řekne, že už to má vyřešené, tak někdy nevím, zda mi toho člověka má být líto a nebo se mám smát. Víte proč? Osobní růst je celoživotní záležitost.

Na kurzu Přitáhněte si ideálního partnera, který začíná opět v lednu, často na začátku hodiny říkám: „Dali jste se na cestu, ze které již není cesty zpět :-).“ Měníme totiž pomocí meditací energii účastníků tak, aby byli připraveni na příchod partnera. O tom je vlastně veškerá má práce, pomáhat lidem měnit jejich energii, aby byla v souladu s jejich přáními, a tedy ta přání se mohla splnit.

Často si lidé myslí, že když v jedné oblasti života je to ok, tak to mají vyřešené. Jenže ty oblasti našeho života jsou propojené a to velmi úzce a mnohdy se právě i v té „vyřešené“ oblasti skrývá něco, co člověk nevidí, protože zakrněl v pocitu „mám to vyřešené“.

Když mi minulý týden jedna klientka řekla, že je stále co řešit, zajásala jsem, protože to pochopila. To nikdy neskončí a je to dobře. Protože i když zahojíte mnohé věci z minulosti a posunete se výš, tak na té další úrovni se ta věc může objevit znovu, jenže tentokrát je na jiné úrovni, jste totiž mnohem výš. Osobní růst je jako stoupání po spirále. O tom hovořím v kurzu Principy hojnosti. Hojnost totiž není jenom o penězích a umět přijímat je zapotřebí nejenom v oblasti financí, ale i všeho ostatního. A opět člověk, který neumí přijímat peníze, často neumí přijímat i další věci, takže sice třeba má tak nějak fajn vztahy a myslí si, že to má vyřešené, ale když nemá hojnost peněz, pak je tam i něco v oblasti vztahů, kde neumí přijímat třeba lásku.

Nedávám lidem rychlá řešení, která jejich problém zalepí.

Dát někomu injekci nebo náplast, aby se okamžitě uzdravil je stejné jako dát mu peníze, aby zaplatil jeden z mnoha dluhů. Bude pak stále dlužníkem.

Já raději lidem dávám možnost zacelit své rány a posunout se do svého lepšího, silnějšího já, protože tím jim dávám ne okamžitou úlevu, ale celoživotní sílu, aby pak kdykoli se něco stane, se dokázali rychle postavit opět na nohy a jít dál. Stejně tak nedávám lidem možnost rychlého získání peněz nebo partnera, ale nastavujeme jejich podvědomí na hojnost a bohatství, na lásku a přijetí, aby kdykoli o peníze přišli nebo přišli o partnera, aby se uměli opět sami postavit na nohy a hojnost  si opět přitáhli a vytvořili.

Tím lidem pomáhám a tak jim pomáhat chci, protože věřím, že tím jim dávám dar nejcennější, víru v sebe a své schopnosti. Nejsem kouzelník, který lidem dá jednorázovou injekci, která je sice zvedne, ale za pár týdnů se zase propadnou na dno. Samozřejmě abych jim pomohla, musí pro to něco udělat. Není to jenom o tom, že oni očekávají mé vedení a nějaká rychlá řešení, ale já očekávám jejich každodenní práci na sobě. Jako koučka lidi vedu, ale nevedu je za ručičku, jak by si někteří přáli, ani nedělám práci za ně.

Koučink je o spolupráci a ta větší část práce, tu musejí dělat klienti během týdne, kdy se neslyšíme. Nedávám jim lék ani placebo, pomáhám jim zahojit své rány zevnitř. Tu oběť utišit a na její místo dát silného člověka, který si svůj život tvoří vědomě a místo toho, aby jej okolnosti srážely k zemi, si okolnosti tvořili díky své vlastní mysli. To je ale proces, nestane se to přes noc a kdo to očekává, si podřezává větev už od začátku. Žádná rychlá řešení nejsou. Jen ten, kdo vytrvá, uvidí ve svém životě zázraky a výsledky, po kterých touží. Zákon přitažlivosti není kouzlo, je to zákon stejně jako zákon gravitace. Není potřeba si myslet, že je to nějaká nadpozemská síla, ke které má přístup jenom někdo a jinému se vyhýbá obloukem.

 

Energie a inteligence

Dále se v dotazu píše, že energie nemá inteligenci. Nevím, kde pisatelka dotazu tuto informaci vyčetla. Energie v podobě Boha nebo Vesmíru je mnohem inteligentnější než mozek jakéhokoli člověka nebo počítače, takže na tuto část dotazu nemám odpověď, nerozumím totiž, kde pisatelka čerpala.

Vesmír přání doručuje v závislosti na vašem vnitřním nastavení, tedy nejde o to, kdy je nejvhodnější chvíle pro Vesmír, ale kdy jste připraveni dané přání přijmout. A vidíte, zase je to o vnitřní práci, sebelásce a vnitřní síle a jistotě. Jakmile totiž jste vy připraveni, přání bude doručeno. Protože existuje už ve chvíli, kdy si jej přejete poprvé, ale vaše energie není s tímto přáním v harmonii. Často jste energeticky zcela jinde než vaše přání, a proto nemůže přijít. Jakmile jsou vaše myšlenky a přesvědčení v souladu, nastává právě ten nejvhodnější okamžik, jinými slovy jste připraveni své přání přijmout a hlavně vnímat svým vědomím a přání může přijít a vy jej dokážete vidět, slyšet a vnímat ve své realitě.

Víte, lidé často tráví příliš mnoho času zkoumáním, jak může Vesmír doručit a jak to funguje, než aby stejný čas a energii vynaložili na změnu svého vnitřního nastavení. Proto přání trvá tak dlouho, než přijde, protože se lidé vměšují do toho JAK a KDY  přijde, což není jejich starost a já to opakuji tak často, až už jsem z toho někdy unavená. 🙂

Takhle vypadají moje knihy

Takhle vypadají moje knihy

Jak píše pisatelka, doufám, že to někomu pomůže, proto to přeci dělám. A pokud ne, čtěte mé články i několikrát. Já sama se ke knihám a textům vracím. Miluju knihy a nesnáším, když mi je někdo někde ohne a i pro mne bylo před mnoha lety těžké do nich psát. Ale čtěte každou knihu tohoto typu, tedy i knihu Alfa bohyně, s tužkou v ruce a podtrhávejte, zvýrazňujte a vepisujte své poznámky, a pak se po čase a nebo rovnou, co jí dočtete, ke knize vraťte a přečtěte si jí znovu a to samé platí o článcích. Často až napodruhé či popáté v ní objevíte skrytá tajemství, která jste při prvním čtení neviděli. Ne proto, že tam nebyla, ale proto, že jste ve svém vědomí nebyli v danou chvíli na danou informaci připraveni. To je stejné jako s doručováním přání. To přání je a je i ve viditelném dosahu, jenže vaše vědomí není naladěno na stejnou frekvenci a tedy jej nevidíte a nemůžete se ho dotknout. Chápete? Já věřím, že je to již jasnější.

Happy manifesting!

Eva 🙂

Eva Paclíková
Profesionální vztahová a transformační koučka. Miluje život a osobní růst. Za své poslání považuje pomáhat lidem měnit jejich sny v realitu a učit je, jak posilovat sami sebe zevnitř. Náš vnější svět je odrazem našeho vnitřního světa! Eva je autorkou knih Alfa bohyně , Vaše nová realita a Ty jsi ta síla , eBooku Rozchod jako nová příležitost. Tvůrce online transformačních programů - pro ženy Bohyně lásky, pro muže Sebevědomý muž a programu o penězích a hojnosti Milionářská mysl. Autorka vztahových programů Transformujte jakýkoli vztah a Přitáhněte si ideálního partnera. Mentorka osobní transformace. Více o Evě se dočtete ZDE.
Komentáře