VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát:         

Success Coaching s.r.o.

    IČ:                                         06350429

    Sídlo:                                    Londýnská 254/7, Vinohrady, 120 00 Praha 2

    E-mail:                                  info@evapaclikova.com

 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*):

 

Datum objednání (*)/datum obdržení (*):

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů (*):

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů (*):

 

Požadujete vrácení peněz na bankovní účet, pokud jste platili kartou? Pokud ano, uveďte prosím číslo bankovního účtu pro vrácení peněz:

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (*) (pouze pokud je formulář zasílán v listinné podobě):

 

Datum:

 

 

(*) Nehodící se škrtněte